Thomas Bay

shoulder05

101, Sunde skuldre

En af de hyppigste skader inden for sport, er skader i skulderen. Skadens type, mekanisme og karakter er meget varierende og ofte ses der et mønster inden for den givne sport.