Børn overtager deres forældres kroniske smerter

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af

Unge med kroniske smerter har tit også forældre med kroniske smerter. Særligt piger, som klager over uspecifikke, kroniske smerter har forældre med samme lidelser. Det kan hænge sammen med blandt andet arv, miljø og hormoner. Næsten halvdelen af unge i en sundhedsundersøgelse rapporterede om uspecifikke, kroniske smerter.

”Sandsynligvis er det en blanding af miljø og genetiske årsager,” siger ph.d.-studerende Gry Børmark Hoftun ved Institut for laboratoriemedicin, børne- og kvindesygdomme ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Unge med forældre, der er skilt, har oftere smerter, hvis den forælder, som de bor hos, også har smerter.

”Blandt unge, som bor hos mor, var der en stærk sammenhæng mellem smerter hos mor og smerte hos den unge, men ingen klar sammenhæng med smerte hos far,” siger Gry Børsmark Hoftun.

Det sidste fund peger i retning af, at miljø har en stor betydning. Forældrene kan fungere som rollemodeller for deres børn, altså tillært smerteadfærd.

44 procent af de 7.373 unge, som svarede på spørgsmålene om smerte i undersøgelsen Ung-HUNT 3, opgav, at de har uspecifikke kroniske smerter – det vil sige, at de har kroniske smerter, som man ikke kan finde en medicinsk årsag til.

De fleste af disse opgav, at de har smerter på mere end ét sted, og 80 procent af dem med smerter siger, at det påvirker fritidsaktiviteter og hverdagslivet.