47277_full-lnd

Bedre sprinter med beta-alanin?

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af Jens Lund

Der er efterhånden ved at være en pæn bunke videnskabelige undersøgelser som viser, hvordan kosttilskud med beta-alanin kan forbedre præstationsevnen under anaerobt arbejde med en varighed på omkring 1 – 4 minutter. Men hvad med effekten på løbesprint, der jo som regel varer under ét minut? Har beta-alanin også en effekt på denne type muskelarbejde? Dette er blevet undersøgt i to nye forsøg, som vi i denne udgave af ”nyt fra forskerne” vil se nærmere på. 

Hvad har de nyeste forsøg vist?

Forsøg 1: Beta-alanin og sprint-udholdenhed (1)

I dette dobbeltblinde forsøg blev 21 anaerobt-trænede unge universitetsstuderende delt i to grupper. Den ene gruppe modtog beta-alanin i 5 uger, mens den anden modtog placebo. De unge universitetsstuderende var i alderen 17 – 22 år, vejede ca. 70 – 80 kg, var ca. 170 – 180 cm høje. De havde desuden et kondital mellem 50 og 60. 11 af deltagerne var wrestlere, 4 var rugbyspillere og 6 styrketrænede på motionsniveau.  

Formålet med forsøget var, at undersøge om kosttilskud med beta-alanin kunne få forsøgspersonerne til at løbe i længere tid, inden de måtte stoppe pga. udmattelse. Til dette formål gennemførte deltagerne løbetests på løbebånd ved forskellige intensiteter. I den ene test skulle deltagerne løbe med en intensitet på 115 % af deres VO2-max. I den anden test skulle de løbe ved en intensitet på 140 % af deres VO2-max, og der blev selvfølgelig udført tests både før og efter den 5-ugers tilskudsperiode. I den første uge indtog deltagerne i alt 4 gram beta-alanin / placebo dagligt fordelt på 2 kapsler til 3 måltider. I de resterende 4 uger indtog deltagerne i alt 6 gram beta-alanin / placebo dagligt fordelt på 3 kapsler til 3 måltider.

Resultaterne ses i nedenstående tabel, og som man nok kan fornemme, havde tilskud med beta-alanin ingen præstationsfremmende effekt sammenlignet med placebotilskud. Ud fra forsøget her ser det altså ikke ud til, at tilskud med beta-alanin kan forbedre udholdenheden hverken under løbesprint varende ca. 1 minut eller løbesprint varende 2 – 3 minutter.


Figur  SEQ Figur * ARABIC 1. Resultaterne af løbetesten ved en intensitet på 115 % af VO2-max.


Figur 2. Resultaterne af løbetesten ved en intensitet på 140 % af VO2-max.
 

Forsøg 2: Effekten af beta-alanin på 66 meget korte sprints (2)

Dette forsøg er, ligesom forsøg 1, blevet offentliggjort her i foråret, og havde til formål at undersøge effekten af beta-alanin på gentagne løbesprints, som er en stor del af det arbejde, der udføres i sportsgrene som fodbold og hockey. For at simulere disse sportsgrene benyttede man en test kaldet Loughborough Intermittent Shuttle Test (kortes LIST), hvor man løber/går frem og tilbage mellem 2 linjer med 20 meters mellemrum. Testen var bygget således op:

– 6 hovedsæt bestående af i alt 11 undersæt. I mellem hvert hovedsæt var der 3 minutters pause, og hvert hovedsæt varede ca. 15 minutter

– De 11 undersæt bestod hver af: 3 x 20 m gang + 15 m maksimal sprint + 3 sekunders pause + 3 x 20 m cruise (95 % af VO2-max) + 3 x 20 m jog (55 % af VO2-max)

Samlet indeholdt testen altså 66 maksimale korte sprints, og forskerne tog tid under alle disse maksimale sprints.

Forsøgets deltagere var 16 elite-hockeyspillere samt 20 ikke-elitehockey- og fodboldspillere. Deltagerne blev delt således, at der var 4 grupper. 2 grupper med hver 8 elite-hockeyspillere og 2 grupper med hver 10 motionister. I begge tilfælde modtog den ene gruppe 6,4 gram beta-alanin dagligt i 4 uger, mens den anden gruppe modtog placebo (maltodextrin). 2 tabletter af hver 800 mg blev indtaget 4 gange dagligt med 3 – 4 timers mellemrum. Både før og efter tilskudsperioden udførte deltagerne selvfølgelig LIST.  Mht. alder, vægt, højde og kondital mindende forsøgspersonerne om dem i forsøg 1.

Hos elite-atleterne fandt man ingen effekt af beta-alanin på sprint-tiden under testen. Det samme gjorde sig gældende for motionisterne. Forsøget viste desuden, at kosttilskud med beta-alanin heller ikke reducerede forsøgspersonernes oplevelse af udmattelse sidst i testen.

Hvorfor viser forsøgene ikke nogen effekt?

En mulig forklaring er, at det arbejde, som forsøgspersonerne i de 2 forsøg har været udsat for, ikke har været hårdt nok, til at man har kunnet måle en effekt. Det kunne derfor være interessant at se et forsøg, hvor deltagernes præstationsevne for alvor bliver hæmmet som følge af meget hårde og gentagne sprints.

En anden forklaring kan være, at deltagerne ikke har fået en høj nok dosis beta-alanin. Man ved nemlig, at veltrænede personer har en højere koncentration af carnosin i musklerne end utrænede, og derfor måske skal have en højere dosis beta-alanin for at øge mængden af carnosin i musklerne. Dette er muligvis en forklaring på, hvorfor de hidtidige forsøg oftere har vist en effekt hos utrænede end hos trænede.

Effekten af beta-alanin ser også ud til at være større, når det højintense arbejde foregår på cykel frem for ved løb. Forskerne bag det første forsøg skriver, at dette muligvis kan skyldes, at man ved cykling aktiverer en større muskelmasse og dermed i højere grad presser det anaerobe energisystem (1).

Hvad har de tidligere forsøg vist?

Ser man på de tidligere undersøgelser, der har været udført på forskellige former for løbesprint, kan der heller ikke rigtig spores nogen effekt af beta-alanin. Et af de første forsøg, der undersøgte den præstationsfremmende effekt af beta-alanin så bl.a. på, om tilskud med beta-alanin kunne forbedre løbetiden på en 400 m hos veltrænede 400m-løbere. Det så det ikke ud til at kunne (4).

I 2008 undersøgte en gruppe forskere så, om tilskud med beta-alanin kunne gøre unge amerikanske fodboldspillere hurtigere i en linjeøvelse, hvor de 3 gange løb frem og tilbage mellem endezonen og de forskellige yards-linjer på banen (sammenlagt løb de 183 meter hver gang). Dette forsøg antydede heller ikke nogen effekt af beta-alanin (5).

Et forsøg tilbage fra 2010, hvor 19 unge styrketrænende mænd blev delt i en beta-alanin-gruppe og en placebo-gruppe, som indtog samme tilskudsdosis som i forsøg 1, viste heller ikke nogen præstationsfremmende effekt af beta-alanin. Sprintarbejdet bestod i dette forsøg af 2 sæt af 5 sprints varende 5 sekunder og med 45 sekunders pause mellem hver sprint (3).

Det eneste forsøg, hvor man har kunnet ane en mulig effekt, blev offentliggjort sidste år. Som beskrevet i den forrige ”nyt fra forskerne”, så antydede dette forsøg en mulig præstationsfremmende effekt af beta-alanin under en shuttle-test, hvor deltagerne, der var unge fodboldspillere og wrestlere, løb frem og tilbage mellem 2 linjer placeret 25 meter fra hinanden. Den totale løbelængde var 300 m (6). Efter 8 ugers kosttilskud med beta-alanin løb både fodboldspillere og wrestlere hurtigere end før de fik tilskuddet, men forskellen var ikke stor nok til at være signifikant. 

Konklusion

Effekten af beta-alanin på løbesprint er nu blevet undersøgt i en håndfuld undersøgelser. Bliver man en bedre løbesprinter ved at tage tilskud med beta-alanin? Nej, der ser umiddelbart ikke ud til at være den store effekt at hente, idet kun én enkelt undersøgelse ud af 6 har antydet en effekt (og her var resultaterne ikke statistisk signifikante).

Referencer

(1)   Jagim et al: Effects of beta-alanine supplementation on sprint endurance, J Strength Cond Res, April 2012.

(2)   Saunders et al: Effect of beta-alanine supplementation on repeated sprint performance during the Loughborough intermittent shuttle test, Amino Acids, Marts 2012.

(3)   Sweeney et al: The effect of β-alanine supplementation on power performance during repeated sprint activity, J Strength Cond Res, 24:79-87, 2010.

(4)   Derawe et al: β-alanine supplementation augments muscle carnosine content and attenuates fatigue during repeated isokinetic contraction bouts in trained sprinters, J Appl Physiol, 103:1736-1743, 2007.

(5)   Hoffmann et al: Short-duration β-alanine supplementation increases training volume and reduces subjective feelings of fatigue in college football players, Nutr Res, 28:31-35, 2008.

(6)   Kern & Robinson: Effects of β-alanine supplementation on performance and body composition in collegiate wrestlers and football players, J Strength Cond Res, 25(7):1804-1815, 2011.