interactive_boxing3

Bedre præstationsevne under en boksekamp

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af Jens Lund

I denne udgave af ”Nyt fra forskerne” skal vi se på et forsøg fra juli omhandlende beta-alanins effekt på boksepræstationen. 

Boksning er kendetegnet ved at være højintenst, intermitterende arbejde, der både kræver en høj aerob og anaerob kapacitet for at præstere på konkurrenceniveau. Jo bedre man tolererer det hårde anaerobe arbejde og det høje indhold af laktat i blodet, desto bedre præsterer man i bokseringen. I takt med at man kommer længere og længere ind i kampen bliver evnen til at producere hårde slag hæmmet af det sure miljø i musklerne, men måske kan tilskud med beta-alanin holde slagkraften oppe sidst i en kamp. Tilskud med beta-alanin øger nemlig musklernes indhold af bufferen carnosin, og carnosin kan neutralisere den syre der ophobes, hvorved man kan udholde det hårde anaerobe arbejde i længere tid.  Af denne grund er det altså sandsynligt, at tilskud med beta-alanin kan fremme præstationsevnen under en boksekamp.

Sådan blev forsøget udført

16 amatørboksere på højt konkurrenceniveau og med en gennemsnitsalder på 25 år deltog i dette enkeltblinde forsøg. Ingen af deltagerne havde benyttet kosttilskud i 3 måneder op til forsøgets start, og under forsøget indtog forsøgspersonerne heller ikke andre kosttilskud end de udleverede.

Forsøgspersonerne blev, efter deres præstationsevne under en indledende boksetest, tilfældigt placeret i enten beta-alaningruppen eller placebogruppen. Boksetesten som deltagerne gennemførte, efter en nats faste, både før og efter 4 ugers tilskud, bestod af 3 ”omgange” hver varende 3 minutter. De første 2 minutter og 50 sekunder bestod af en standardiseret slagserie der kombinerede jabs og kryds. I de sidste 10 sekunder forsatte de serien, men her skulle de præstere maksimalt. I mellem hver omgang var der 1 minuts pause og bokseprotokollen lignede således en rigtig amatørboksekamp.

4 gange i løbet af dagen indtog deltagerne 1,5 gram tilskud således at den samlede dagsdosis var 6 gram. Tilskuddene skulle desuden indtages straks efter et proteinindeholde måltid og der skulle minimum være 2 timer imellem hver indtagelse.

Forsøgets resultater

Tilskud med beta-alanin i 28 dage viste sig, sammenlignet med placebo, at forbedre præstationsevnen under den simulerede boksekamp. Tilskud med beta-alanin, men ikke placebo, øgede signifikant gennemsnittet af slagkraften, og det samme gjorde sig gældende for antallet af slag i de sidste 10 sekunder af boksetesten. Den akkumulerede slagkraft (altså antal slag ganget med slagkraften) var også signifikant forbedret efter tilskud med beta-alanin, men ikke efter tilskud med placebo.

Et andet interessant resultat fra dette forsøg var, at ingen af deltagerne der fik beta-alanin oplevede nogle bivirkninger på trods af en dosis på 1,5 gram pr. indtagelse. Dette kan muligvis forklares ved at tilskuddet blev indtaget lige efter et proteinindeholdende måltid. Et tidligere forsøg har i den forbindelse vist, hvordan tilskud med 40 mg beta-alanin pr. kg kropsvægt giver meget kraftig paræstesi (den prikkende fornemmelse i huden), mens samme mængde via kyllingebouillon ikke giver anledning til bivirkninger (Harris et al, 2006).

Afslutning

Tilskud med beta-alanin har i flere tidligere forsøg vist præstationsfremmende effekter på muskelarbejde, hvor især benmusklerne er aktive. Dette forsøg er det første, der viser en sports-specifik præstationsfremmende effekt, hvor især overkropsmuskulaturen er aktiv.

Kilder:

Donovan et al: β-alanine improves punch force and frequency in amateur boxers during a simulated contest, Int J Sport Nutr Exerc Metab, 4 juli 2012.

Harris et al: The absorption of orally supplied β-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis, Amino Acids, 30(3):279-89, 2006.