granateapp04

Kan granatæble forkorte restitutionstiden?

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af Jens Lund

Vi skal i denne udgave af nyt fra forskerne se på 2 forsøg, hvori man undersøgte effekten af granatæbleekstrakt og -juice på muskelømhed og isometrisk styrke i dagene efter excentrisk arbejde. 

Excentrisk arbejde medfører en markant reduktion i muskelstyrken på 10 – 50 %, der varer i 4 – 14 dage efter arbejdet og en muskelømhed, som topper efter 24 – 48 timer. Den præcise bagvedliggende årsag kendes ikke, men bl.a. inflammation, oxidativt stress og strukturelle ødelæggelser på muskelfibrene er sandsynligvis en del af forklaringen. Derfor menes det, at tilskud med stoffer, der hæmmer inflammation og oxidativt stress muligvis kan være med til at forebygge udviklingen af DOMS og hæmme det styrkefald der sker efter muskelarbejdet (2).

Forsøg 1 – Granatæbleekstrat (1)

I dette forsøg ville forskerne undersøge, om tilskud med granatæbleekstrat kunne fremme restitutionen efter excentrisk arbejde. De satte derfor 16 unge og utrænede mænd til at gennemføre to tilskudsperioder af hver 9 dage. I den ene periode indtog deltagerne granatæbleekstrat, mens de i den anden periode indtog placebo. I begge perioder indtog mændene tilskuddet 2 gange dagligt, og på den femte dag udførte de excentrisk arbejde. Efter det excentriske arbejde indtog de ligeledes tilskuddet. Det excentriske arbejde bestod af albueextension (2 sæt med 20 maksimale gentagelser).

Som det ses i nedenstående figur faldt den isometriske styrke 2 timer efter arbejdet med ca. 30 %, for derefter langsomt at vende tilbage til udgangspunktet. Tilskud med granatæbleekstrat resulterede, sammenlignet med placebo, i et signifikant lavere styrkefald efter 48 og 72 timer. Tilskuddet med granatæbleekstrat havde dog ingen effekt på muskelømheden i dagene efter arbejdet.

Figur 1. Effekten af granatæbleekstrakt (POMx) og placebo (PLA) på isometrisk styrke.

 

Forsøg 2 – Granatæblejuice (2)

Nu siger forsøg på utrænede jo ikke det store om effekten hos trænede individer. Heldigvis offentliggjorde de samme forskere et års tid senere et lignende forsøg på mænd, der var vant til at styrketræne. I dette forsøg inkluderede det excentriske arbejde 3×20 maksimale excentriske albueextensioner samt 6×10 excentriske knæextensioner. Tilskudsperioden var desuden længere, idet den varede 15 dage. På den ottende dag udførte deltagerne det excentriske arbejde, og i tiden efter arbejdet målte forskerne forsøgspersonernes isometriske styrke og ømhed i ben og arme.

Man fandt ingen effekt af granatæblejuice på ømheden i benene eller den isometriske styrke i knæextension. Til gengæld viste tilskud med granatæblejuice både at mindske ømheden i biceps samt at medføre en hurtigere genvinding af isometrisk styrke i albuefleksion. Se figur 2 og 3.


Figur 2. Isometrisk styrke (albue) i dagene efter det excentriske arbejde.


Figur 3. Ømheden i biceps efter det excentriske arbejde.

 

Opsamling

Forsøgene antyder, at tilskud med granatæbleekstrat og -juice i dagene omkring excentrisk træning kan forkorte restitutionstiden og reducere DOMS. Det kan derfor tænkes, at granatæblejuice/ekstrakt kan være anvendeligt til at mindske DOMS ved overgangen til et nyt og uvant træningsprogram eller efter en mindre træningspause.

Det skal for en god ordens skyld nævnes, at begge undersøgelser var sponsoreret af producenten af granatæbletilskuddene. 

Referencer

(1)   Trombold et al: Ellagitannin consumption improves strength recovery 2-3 d after eccentric exercise, Med Sci Sports Exerc, 42(3):493-8, 2010.

(2)    Trombold et al: The effect of pomegranate juice supplementation on strength and soreness after eccentric exercise, J Strength Cond Res, 25(7):1782-8, 2011.