lmw05

Sukkersødet sodavand er værst for sundheden

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af Danni Ole Hvidtfeldt

Det studie vi skal kigge på denne gang er et dansk studie, udført af Institut for Human Ernæring i København og Århus Universitet, og udgivet i American Journal of Clinical Nutrition.

Studiets formål og design

Studiet havde til formål at undersøge hvordan et langvarigt indtag af forskellige drikkevarer påvirkede forsøgsdeltagerne – nærmere bestemt almindelig Coca Cola (med sukker), Coca Cola light (med aspartam), skummetmælk eller vand.

I løbet af de 6 måneder forsøget varede, skulle deltagerne drikke 1 liter af den pågældende drik, som de fik gratis udleveret af Institut for Human Ernæring, dagligt. Forsøgspersonerne skulle ikke lave andre ændringer i deres daglige indtag af mad eller drikkevarer, men blot fortsætte som de plejede.

I forsøget deltog 47 overvægtige (BMI mellem 27 og 40) ikke-diabetiske mænd og kvinder, i alderen 20 til 50 år. Ved lodtrækning blev det bestemt hvilke forsøgspersoner der skulle indtage henholdsvis almindelig cola, light cola, skummetmælk eller vand. Mængden af kalorier i cola- og mælkegruppen var lige stor.

 Studiet var ikke blindet, hvilket betyder at forsøgspersonerne fik at vide hvilken slags drikkevare de fik. I sagens natur er det naturligvis også umuligt at skjule for folk om de drikker mælk, cola eller vand. Havde forsøget kun sammenlignet almindelig cola med light cola ville en blinding være mulig.

Efter forsøgsperioden undersøgte man ændringer i deltagernes totale kropsvægt, totale fedtmasse, underhudsfedt, fedt i leveren, fedt i muskelvæv, triglycerider i blodet, total cholesterol og blodtryk.

Resultater af studiet

De største ændringer på de målte parametre sås i gruppen der drak almindelig cola. Størst var ændringerne i fedt i leveren, fedt omkring organerne (VAT) og muskelvævsfedt. De 4 søjler repræsenterer almindelig cola, mælk, light cola og vand, i nævnt rækkefølge. 

alt

alt

alt

Også deltagernes blodtryk ændrede sig. Blandt deltagerne der fik mælk eller cola light så man sågar et fald i blodtrykket. Kun gruppen der fik almindelig cola oplevede en blodtryksstigning. I mælkegruppen faldt deltagernes blodtryk med hhv. 5,7 mm Hg (sys) og 5,1 mm Hg (dia). Sammenlignet med almindelig cola reducerede indtaget af mælk og cola light blodtrykket med 10-15 %.

De sorte søjler er det systoliske blodtryk og de grå er det diastoliske.

alt

Derudover så man en stigning i blodets indhold af triglycerider på hele 32% og en stigning i total cholesterol på 11%, hos gruppen der fik almindelig cola. Man så ingen signifikante ændringer i blodets fedtsammensætning i de 3 andre grupper.

Efter studiet blev alle forsøgsdeltagerne interviewet om deres kostvaner. Ud fra disse interviews fandt man ud af at den totale mængde af kalorier, som de forskellige deltagere havde indtaget dagligt, ikke var forskellig fra gruppe til gruppe. Altså havde deltagerne automatisk justeret deres resterende kalorieindtag op eller ned, alt afhængig af hvilken drik de fik. På trods af dette sås det alligevel at gruppen der drak 1 liter sukkersødet sodavand om dagen oplevede flest negative effekter.

Det er værd at bemærke at der ingen forskel var på kropsvægt og total fedtmasse blandt de 4 grupperinger. Der var heller ingen ændringer i knoglemassen mellem grupperne.

For god ordens skyld bør det nævnes, at de to grupper der blev sat til at drikke enten cola eller cola light fik grundige tandlægetjek hver 90. dag, for at sikre at deres tænder ikke tog skade. Ingen af forsøgsdeltagerne udviklede tandproblemer i løbet af forsøget.

Konklusion

Et højt, dagligt indtag af sukkersødet sodavand øger mængden af fedt i leveren, fedt i muskelvæv, fedt omkring organer samt niveauet af triglycerider og total cholesterol i blodet, i forhold til indtag af samme mængde light sodavand, skummetmælk eller vand. De ændrede værdier menes primært at skyldes sukkers store bidrag med fructose (da sukker består af 50% glukose og 50% fructose).

Rapporten konkluderer ligeledes at gruppen der drak cola light oplevede effekter svarende til gruppen der drak vand.

Til sammenligning drikker amerikanske unge mænd (12-29 år) i gennemsnit 1,8 liter sodavand om dagen, hvor de fleste ikke er sødet med almindelig sukker, men med såkaldt ”high-fructose corn sirup” og bidrager derved med endnu mere fructose end almindelige sukkersødede sodavand gør.

Reference

Maersk, M. et al: Sucrose-sweetened beverages increase fat storage in the liver, muscle,

and visceral fat depot: a 6-mo randomized intervention study. Am J Clin Nutr 2012;95:283–9.