woman_running

Beta-alanin og løbepræstationen hos kvinder

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af Jens Lund

Vi skal i denne udgave af ”Nyt fra forskerne” se på et forsøg, hvori man undersøgte effekten af kosttilskud med beta-alanin på unge kvinders løbepræstation. I forsøget så forskerne også på, om beta-alanin havde nogen antioxidativ effekt.

Beta-alanintilskud havde kun lille effekt på løbepræstationen

24 unge kvinder, der dyrkede motion 3 – 7 dage om ugen, blev delt i 2 grupper, og skulle dagligt i 28 dage indtage enten 4,8 gram beta-alanin eller placebo.

Før og efter de 28 dage fik deltagerne på løbebånd målt deres kondition under en maxtest med gradvis stigende belastning. De skulle også igennem en anden test bestående af løb i 40 minutter, for at udsætte kroppen for et oxidativt stress. Lige efter den 40 minutter lange løbetest samt igen 2 og 4 timer efter testen udtog forskerne blodprøver fra forsøgspersonerne for at måle på forskellige markører for oxidativt stress.

Løbetesten til udmattelse viste, at beta-alanin ikke havde nogen effekt på konditionen, hvilket man også har set  i tidligere undersøgelser. Deltagerne der havde fået beta-alanin, så dog ud til at kunne løbe i lidt længere tid, inden de blev udmattede, sammenlignet med deltagerne, der havde fået placebo. Effekten af beta-alanin her var dog lille, men tidligere har andre forskere fundet, at beta-alanin forlænger tiden til udmattelse under cykeltests.

Under den 40-minutter lange løbetest skulle forsøgspersonerne undervejs vurdere, hvor hårdt arbejdet føltes, og her fandt man, at arbejdet føltes mindre hårdt i beta-alaningruppen end i placebogruppen.

Carnosin og frie radikaler

Frie radikaler er meget reaktive molekyler, der fx kan lave skader på fedtsyrerne i cellernes membraner og nukleinsyrerne, som opbygger vores arvemateriale. En type af frie radikaler er de reaktive oxygenarter (ROS), som dannes i små mængder i mitokondrierne, når cellerne forbrænder de næringstoffer, vi indtager gennem kosten. Hvis ROS dannes i for store mængder til at kroppens forsvarssystemer kan nå at neutralisere dem, kan det have skadelige effekter på cellerne. Antioxidanter er stoffer der forhindrer frie radikaler i at oxidere f.eks. vores cellememebraner, og carnosin har i reagensglasforsøg vist sig at være en kraftig antioxidant. Derfor ville forskerne i dette forsøg teste, om tilskud med beta-alanin kunne øge kvindernes forsvar mod frie radikaler. Husk på, at tilskud med beta-alanin jo øger carnosinmængden i kroppen. Tidligere har man på forsøgsdyr set, at carnosin har positive effekter på markører for oxidativt stress, og det samme kunne derfor tænkes at være tilfældet for os mennesker.

I forsøget målte forskerne på nogle stoffer kaldet isoprostaner. Disse dannes, når essentielle fedtsyrer angribes af frie radikaler (såkaldt lipid peroxidering). Det så ud til, at tilskud med beta-alanin havde en lille bekyttende effekt, idet beta-alanin reducerede graden af lipid peroxidering. Dette støtter op om tidligere forskning fra 1980’erne, hvor man så, hvordan carnosin også forebyggede peroxidering af lipider.

Hvis carnosin virkelig har betydelige effekter på oxidativt stress, kan det spille en rolle i forbindelse med restitution og forøget træningsvolumen. Der er dog i denne forbindelse stadig mange spørgsmål, som forskerne mangler svar på.

Kilde:

Smith et al: Exercise-induced oxidative stress: the effects of β-alanine supplementation in women, Amino Acids, 43:77–90: 2012.