cvoldlifting

Bange for at dø? = tidligere død

Bedøm artiklen:
1 stjerne2 stjerner3 stjerner4 stjerner5 stjerner
Skrevet af

Hvor gammel man bliver, afhænger ikke kun af ens genetik og livsstil. Ens egen holdning til det at blive gammel spiller også en væsentlig rolle, hvis man skal tro en epidemiologisk undersøgelse der blev lavet for 10 år siden. Hvis man har det fint med at blive gammel, og ser frem til alderdommen, så kommer man i gennemsnit til at leve 7 år længere end dem som frygter at blive gammel.

Det er en grundlæggende teori indenfor positivistisk psykologi, at man kan forlænge sin levealder, ved at have et positivt livssyn. Men ved indgangen til det 21. århundrede kunne Becca Levy og Martin Slade kun finde en videnskabelig undersøgelse, som bakkede denne teori op.

Det var en tysk undersøgelse fra 1999, [J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 1999 Jan; 54(1): P44-54.]

I denne undersøgelse fulgte forskerne 516 personer i alderen mellem 70 og 103, igennem en årrække. De opdagede, at psykologiske faktorer spiller en væsentlig rolle i forhold til den alder forsøgspersonerne opnåede. En uventet, men meget stærk faktor, var hvor utilfreds forsøgspersonerne var med at blive ældre. Jo mere det gik dem på, at de blev ældre, jo tidligere døde de. Forskerne mente dog, at utilfredsheden med det at blive ældre var en konsekvens af det at blive ældre, og ikke en årsag til folks forfald.

De amerikanske forskere mistænkte dog, at der netop kunne være en sammenhæng mellem det at frygte alderdommen, og det at ældes hurtigere og dø tidligere. Det var grundlaget for den undersøgelse vi skal se på her.

Den amerikanske undersøgelse

De amerikanske forskere brugte data fra en undersøgelse lavet I Ohio, som blev kaldt “Ohio Longitudinal Study of Aging and Retirement”.

Der er tale om et studie fra midten af 70’erne, hvor 660 personer over 50 blev overvåget.

Deltagerne i undersøgelsen blev spurgt om en række forskellige ting, herunder hvorvidt de kunne erklære sig enig i følgende eller ej, ”tingene bliver værre og værre i takt med at man bliver ældre”, ”jeg er ligeså energisk som jeg var sidste år”, ”når man bliver ældre er der ikke brug for en”, ”jeg er ligeså glad nu, som jeg var da jeg var yngre”, ”i takt med at jeg bliver ældre, opdager jeg at det hele er meget bedre end jeg havde regnet med”. Spørgsmål af denne type udgjorde en store del af de spørgsmål forsøgspersonerne blev bedt om at svare på.

På baggrund af svarene, blev forsøgspersonerne delt ind i 2 grupper. En gruppe med personer som havde det fint med at blive ældre, og som havde et positivt livssyn i forhold til det at blive gammel [High PSPA]. Og en gruppe med personer som så mere sort på det at blive ældre [Low PSPA].

Forskerne fulgte forsøgspersonerne i 23 år, og førte statistik over hvornår de døde. De data de samlede gav de resultater man kan se på nedenstående figur. Som man kan se, så kan en positiv indstilling i forhold til det at blive gammel forøge ens levetid med mere end 7 år.

Hvis resultaterne kan reproduceres i nye undersøgelser, så er der meget der tyder på, at hele racet med at holde sig evigt ung, faktisk bidrager til at sænke levealderen. Det tyder på, at det er bedre at acceptere man bliver ældre, og ikke bekymre sig om rynker og andre kosmetiske ting, som er en naturlig del af det at blive ældre.

Det er også relevant i forhold til hvordan man arbejder med ældre mennesker. Der er megen fokus på at ældre menneske skal holde sig i gang. Men det betyder tilsyneladende også rigtigt meget, at man holder et positivt livssyn og er glad. Ja, det er en undersøgelse af lidt ældre oprindelse, men ikke desto mindre interessant. Specielt set i lyset af, at man ikke har lavet mange undersøgelser på netop dette område.

Kilde:

J Pers Soc Psychol. 2002 Aug;83(2):261-70.

Longevity increased by positive self-perceptions of aging.

Levy BR, Slade MD, Kunkel SR, Kasl SV.

Source

Department of Epidemiology and Public Health, Yale University, New Haven, Connecticut 06520-8034, USA. becca.levy@yale.edu